Vores medarbejder, Anne Svendsen, er blevet DGNB konsulent! DGNB er relevant for alle, der arbejder med byudvikling og byggeri. Med Anne som konsulent kan vi nu hjælpe med at gennemføre en DGNB certificering, samt med at udarbejde de koncepter, der skal bruges som dokumentation.

Vi kan eksempelvis tilbyde sparring i forhold til målsætning, screening af projektet i forhold til at nå målene og dokumentation af bæredygtighedskriterierne. Vi kan også hjælpe med at indarbejde kriterierne i et udbudsmateriale.

Hvorfor få en DGNB-certificering?

Med en DGNB-certificering får du:

  • en struktureret og systematisk gennemgang af alle bygningens faser og elementer. Det betyder færre fejl og misforståelser, færre ulykker og mere rettidighed i byggefasen.
  • et overblik over bygningens værdi i hele dens levetid, frem for udelukkende at estimere værdien på kort sigt. Det er bl.a. brugen af livscyklusanalyser og levetidsomkostninger, der bidrager med den værdi.

DGNB er en måde at gøre hensynet til klima og bæredygtig omstilling konkret og håndterbart i alle byggeriets faser og levetid.