Medarbejdere

I Viegand Maagøe er vi en række energiingeniører, kommunikationsfolk og bæredygtighedsentusiaster samlet under samme tag. Vi brænder alle for at skabe energibesparelser og klimarigtige løsninger.
Søren Eriksen
Partner, administrerende direktør, cand. oecon.

Tel. +45 20 20 24 54

Søren er vores administrerende direktør og varetager den daglige ledelse af firmaet. Søren har en stærk baggrund inden for økonomi, finansiering og investering, og han har indgående kendskab til energisektoren. Han bidrager bl.a. med sin viden om investeringer i energieffektivisering og vedvarende energiproduktion og rådgiver om investeringer i cleantech.
Søren bruger sin fritid med familien. Om sommeren stikker familien til søs i deres sejlbåd, hvor de sejler i både danske, svenske og tyske farvande. Søren ynder også at spille tennis og træne i fitnesscenteret, når han trænger til at røre sig – og når der er tid.
Om Søren

Industri

Fridolin Müller Holm
Partner, chef for industri, civilingeniør (industri)

Tlf. +45 31 75 17 14

Fridolin arbejder med energirådgivning til industrivirksomheder. Han har erfaring med alt fra proces til forsyningsanlæg, fra energiscreening og cost-benefit-analyser til vand- og energioptimering. Fridolin deltager i flere internationale opgaver.
Fridolin bruger stort set hele sin fritid på at drive storfamilie; han har 4 børn. Men der bliver også tid til at være frivillig for Ingeniører Uden Grænser og til løbe- og taekwondotræning.
Om Fridolin
Andreas Riis Christiansen
Juniorprojektleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 44

Anne Svendsen
Seniorprojektleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 43

Anne er specialist i at rådgive kommuner, undervisningsinstitutioner og det private erhvervsliv om energibesparelser i bygninger. Hun har stor erfaring med energimærkning, at screene bygninger og at beregne rentabilitet af energibesparende tiltag.  Anne er også certificeret til at gennemgå bygninger efter BREEAM bæredygtighedssystem.
Derhjemme har Anne travlt med mand, 2 børn og en hund. Når der skal slappes af, er det med en god bog eller en film eller en tur i naturen.
Om Anne
Bjarne Aagaard Hansen
Seniorrådgiver, ingeniør

Tlf. +45 31 75 17 21

Bjørn Skjødt Sørensen
Juniorprojektleder, ingeniør

Tlf. +45 31 75 17 19

Bjørn tilhører Viegand Maagøes industriteam i Hinnerup. Her hjælper han vores kunder med energikortlægning, overskudsvarme og ledelsessystemer. På baggrund af Bjørns uddannelse i Global Business Engineering er han også en dygtig international rådgiver.
Bjørn er i sandhed en aktiv person. Når han ikke er på kontoret, kan du finde ham kitesurfe ude på vandet, på jagt i skoven eller på en af Aarhus’ mange stier hvor han enten cykler eller løber. Bjørn holder også meget af at rejse og har tidligere boet i både Canada og Sydafrika.
Om Bjørn
Christian Jensen
Projekt- og afdelingsleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 20

Christian omlægger industrivirksomheders energiforbrug til mere miljøvenlige og vedvarende energikilder og rådgiver om energioptimeringer i erhvervslivet. Han har erfaring fra industrien og er særligt god til køleanlæg og varmepumper.
Christian er spejderdreng og deler energien mellem aktiviteter for børn, kursusvirksomhed og korpsets strategi. Resten af tiden hænger han på væggen – som klatreinstruktør.
Om Christian
Daniel Mach
Rådgiver, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 18

Når Daniel er på kontoret, kan du finde ham i vores industriteam. Daniel har en bred erfaring med forsyningsanlæg og især med køle- og varmeanlæg. Hans arbejdsområde i Viegand Maagøe er derfor implementering af energioptimeringsprojekter i industrivirksomheder.
Når Daniel holder fri, bruger han sin tid derhjemme, hvor han holder hus, have og hund. Skal Daniel slappe rigtigt af, nyder han at læse en bog. Daniel bærer desuden rundt på en længere liste af sprogkundskaber såsom dansk, engelsk, tysk, russisk, tjekkisk og polsk.
Om Daniel
Fabian Bühler
Rådgiver, civilingeniør
Fabian arbejder med dokumentation af energibesparelser. Han udfører analyse- og kortlægningsopgaver og leverer tekniske løsninger på varmepumpeområdet. Desuden arbejder Fabian med symbioseprojekter og generel energianalyse. Og så har han stor viden om bæredygtig energi og energisystemer.
Fritiden bruger Fabian på at rejse og at lære sprog – lige nu gælder det dansk. Når Fabian ikke er ude for at opleve verden eller træne grammatik, dyrker han fitness og spiller bordtennis.
Om Fabian
Henrik Dalsgård
Chefrådgiver, civilingeniør, ph.d.

Tlf. +45 31 49 02 00

Henrik rådgiver om at omlægge erhvervslivets energiforbrug til mere vedvarende og optimale energiforsyninger – han har indgående viden om industrielle processer og energiafgifter. Henrik har også stor global viden om CO2-kvoter.
Både arbejde og fritid sender Henrik på masser af rejser. Resten af tiden bruger han med sin kone og 3 børn – og venner og øvrig familie. Lidt sport og motion bliver det også til.
Om Henrik
Kent Christensen
Chefrådgiver, civilingeniør

Tlf. +45 20 92 37 01

Kim Falck Grony
Afdelingsleder, ingeniør

Tlf. +45 31 75 17 07

Kim arbejder med auditering og proces- og energirådgivning i industrien. Han har udarbejdet en kundeportefølje inden for bl.a.  foderstofindustri, proteinfabrikker m.v. Desuden er Kim teknisk ekspert inden for områder som energiproduktion og -distribution.
Kim bruger meget af sin fritid i naturen, hvor han både går på jagt med sin labrador eller arbejder i haven. Når Kim ikke er i skoven eller haven, jagter han sejre i kortspillet bridge.
Om Kim
Mie Skaarup Brødsgaard
Projektleder, diplomingeniør

Tlf. +45 31 75 17 34

Mie arbejder med energiledelse, energirådgivning og procesoptimering både inden for industrien og på hospitaler. Hun rådgiver om hele energiledelsesprocessen fra planlægning og kortlægning til et etableret og evt. certificeret energiledelsessystem.
Mie har trukket i den Grønne Pigespejder-uniform siden 1988 og leder nu en Ranger-trop, så spørg hende om knob og friluftsliv. Hun løber også ud i naturen for motionens skyld, og så synger hun i kor.
Om Mie
Peter Kristensen
Chefrådgiver, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 23

Peter udnytter sin mangeårige erfaring fra industrien, når han rådgiver virksomheder om energiforbrug, forsyningsanlæg og vedvarende energi. Som bygherrerådgiver og projektleder har Peter gennemført mange store og komplekse anlægsinvesteringer.
Peter nyder familielivet både hjemme og på opdagelse i de latinske lande. Men man kan også møde ham på cyklen eller i løb i naturen.
Om Peter
Peter Maagøe Petersen
Partner, civilingeniør, ph.d.

Tlf. +45 21 70 03 08

Peter rådgiver om energibesparelser, klimaspørgsmål og energiforsyning og hjælper f.eks. virksomheder med handlingsplaner, energiledelse og energisyn. Han har omfattende erfaringer med industrielle processer og har gennem mange år deltaget i internationale aktiviteter. Peter er også partner i Viegand Maagøe.
Peter har de sidste mange år koncentreret fritidsinteresserne om familien og den løbende istandsættelse af huset i Birkerød – dog med afstikkere til badmintonhallen og løberuten i Bistrup Hegn.
Om Peter
Peter Severin Jonsson
Chefrådgiver

Tlf. +45 31 75 17 08

Peter er en del af industriteamet i Viegand Maagøe. Han arbejder med rådgivning af industrikunder og har stor erfaring inden for projektledelse. Desuden arbejder Peter med energi- og procesoptimeringsprojekter. Peter bruger meget af sin fritid på projekter i hjemmet, men når der rigtig skal slappes af, er det med en god krimi eller biografi.
Om Peter
Pia Clausen
Chefrådgiver, akademiingeniør

Tlf. +45 31 75 17 05

Pia arbejder med energiledelse og energi- og CO2-kvoterådgivning, primært i industrien. Pia har mangeårig erfaring fra danske produktionsvirksomheder og internationale opgaver. Derudover har Pia ekspertise i det danske afgiftssystem og stor erfaring med strategisk energiplanlægning.
Pia har 4 dejlige børn. Familien nyder at campere og rejse udenlands. Pia spiller en del fodbold med den yngste, men der bliver også tid til gør det selv-arbejde på huset og løbe- eller cykelture i naturen. Skal hun rigtigt slappe af, foregår det i hængekøjen med en god bog i sommerhuset på Norddjurs.
Om Pia

Bæredygtighed

Annette Gydesen
Partner, chef for bæredygtighed, civilingeniør (energi)

Tlf. +45 31 75 17 06

Annette ved alt om energieffektive produkter. Hun har stor erfaring med ecodesign og energimærkning og yder ekspertbistand til energimyndighederne i både Danmark og Norge. Annette er også specialist i frivillige aftaler om at fremme af energieffektive produkter og i indkøbskrav til produkter.
Annette lader op med havearbejde og lægger stor vægt på naturoplevelser, lange gåture og gode bøger.
Om Annette
Anjila Hjalsted
Studentermedhjælper, BSc (Antropologi), Civilingeniør

Tlf. +45 60 29 78 04

Anjila sidder i vores bæredygtighedsteam, hvor hun arbejder med ecodesign og dataindsamling. Hun har en bachelorgrad i antropologi og læser nu til miljøingeniør på DTU.
Anjila bruger sin fritid på at synge i kor og bestyre sit kollegies økonomi.
Om Anjila
Baijia Huang
Projektleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 15

Baijia er uddannet civilingeniør fra Loughborough University, UK. Hun yder teknisk fagbistand inden for ecodesign og energimærkning for EU-Kommissionen, hvor hun udarbejder energianalyser og markedstilsyn af it-udstyr, apparater og bygninger. Hun har også erfaring med bæredygtigt bygningsdesign, herunder brug af CFD-simulering og andre analyseværktøjer.
Baijia er oprindeligt fra Kina, men nyder nu i stedet den danske natur, hvor hun især holder af at svømme i havet. Hjemme i varmen øver Baijia sig i at spille guitar.
Om Baijia
Jan Viegand
Partner, civilingeniør, journalist

Tlf. +45 20 85 80 94

Jan arbejder både med energifaglige opgaver og kommunikation. Han rådgiver om energieffektivitet af produkter med særlig fokus på it og elektronik. På kommunikationssiden arbejder Jan bredt med formidling af energifaglige emner og produktion af it-værktøjer. Og så er han partner i Viegand Maagøe.
Jan har Spanien som andet fædreland. I Danmark er han med i skole- og ejerforeningsbestyrelserne, han nyder madlavning og finder en gang imellem tid til at løbe og læse en bog på sin elskede Kindle.
Om Jan
Larisa Maya-Drysdale
Seniorprojektleder, civilingeniør, ph.d.

Tlf. +45 31 75 17 35

Larisa arbejder med bæredygtighed for produkter og bygninger. Hun leverer ekspertbistand i Danmark og i udlandet via sin erfaring med at rådgive om bæredygtige løsninger. Desuden har Larisa stor erfaring med livscyklusvurdering (LCA), Cradle to Cradle og klimarapportering.
Larisa tilbringer meget tid i naturen, bl.a. ved at campere, dykke og ro i kajak. Hun elsker musik og arthouse-film og dyrker yoga og meditation.  Endelig er hun medleder af en menneskerettighedsorganisation på græsrodsniveau og underviser i livscyklusvurdering i Island, når der er tid til det.
Om Larisa
Louise Hedelund Sørensen
Seniorspecialist, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 22

Louise har speciale i energiforhold i bygninger og arbejder med beregninger og analyser på dette område. Hun er desuden involveret i udrednings- og udviklingsprojekter – bl.a. beregningsværktøjer – på bygningsområdet og er fast ankerkvinde i flere større kortlægningsopgaver om slutforbrug af energi i Danmark.
Naturen kalder, når Louise har fri. Hun svarer ved at kaste sig ud i spejderture, vandreture og skoverobring på mountainbike.
Om Louise
Maria Rizzo
Seniorprojektleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 04

Maria arbejder med energieffektive produkter, ecodesign og energimærkning i teamet bæredygtighed. Hun har også stor erfaring inden for dataanalyser og arbejder bl.a. med automatisk datagenkendelse og informationsfeedback. I fritiden tilbringer Maria meget tid i sin nyttehave, hvor hun har en masse grøntsager, bær og blomster. Derudover nyder hun at læse havebøger og tilbringe tid sammen med familie og venner.
Om Maria
Mette Rames
Projektleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 13

Mette er uddannet civilingeniør i miljøteknologi fra DTU med speciale i livscyklusanalyse (LCA). Hun er ansat i bæredygtighedsteamet, hvor hun arbejder med ecodesign og energimærkning på vores opgaver i EU-regi. Herudover hjælper Mette med energioptimerings- og analysearbejde for vores industrikunder.
Mette bor på Vesterbro sammen med sin kæreste. Hun holder meget af at være fysisk aktiv, hvorfor hun næsten dagligt træner crossfit. Herudover er Mette sportsdykker, hvilket hun både udøver i Danmark og i udlandet, når hun er på ferie med sin kæreste.
Om Mette
Michelle Peled
Projektleder, civilingeniør

Tlf. +45 31 75 17 26

Michelle arbejder i vores bæredygtighedsteam med ecodesign og energimærkning af produkter i EU-regi. Hun beskæftiger sig også med grønne indkøb, effektvurderinger, dataanalyser og udvikling af beregningsværktøjer.
Michelle elsker at svømme og gør det så meget, hun kan. I sensommeren kan du altid finde Michelle i vandet til Christiansborg Rundt. Michelle elsker også at se film, og det skal helst foregå i biografen. Herudover har Michelle grebet et par strikkepinde og er i gang med at lære at strikke.
Om Michelle
Peter Skov Hansen
Rådgiver, civilingeniør (miljøteknologi)

Tlf. +45 60 29 78 01

Peter sidder i vores bæredygtighedsteam, hvor han arbejder med ecodesign, markedstilsyn, energimærkning af produkter, cirkulær økonomi og dataindsamling og -analyser.
I fritiden spiller Peter håndbold og styrketræner. Han bor i Odense og pendler derfor hver dag til København. Peter brænder for miljøet og håber på at kunne påvirke det i en positiv retning – både privat og på kontoret.
Om Peter
Nicklas Høgh Iversen
Juniorprojektleder, Civilingeniør indenfor applied mechanics

Tlf. +45 31 75 17 32

Om Nicklas

Kommunikation og digitale løsninger

Marianne Hartz Thomas
Partner, chef for kommunikation og digitale løsninger, journalist

Tlf. +45 24 83 26 63

Marianne har ansvaret for vores kommunikationsteam. Herudover både rådgiver og udvikler hun kommunikationsløsninger om energi, klima og bæredygtighed til vores kunder.
Marianne nyder fritiden med sine to drenge - ofte på fodboldbanen - og elsker yoga og løb. Hun læser MBA, og når hun får mulighed, skubber hun sig selv ud på dybt vand og prøver at blive havsvømmer og vinterbader - selvom hun nok må erkende, hun er en varmtvandsfisk.
Om Marianne
Annika Laybourn
Seniorspecialist, online-formidling og brugervenlighed

Tlf. +45 28 19 00 62

Annika rådgiver om web og beskæftiger sig med hele processen fra strategi og koncept til udvikling og efterfølgende test og drift af applikation eller website. Hun har et skarpt øje for formidling via både ord, billeder og grafik, og hun håndterer grafiske profiler med sikker hånd.
Annika er storbyfan og bor på Vesterbro. Hun sparer altid op til den næste tur til New York, og i fritiden bruger hun byens mange musik og teatertilbud.
Om Annika
Kasper Egeberg
Seniorprojektleder, digital udvikling og analyser, cand.comm.

Tlf. +45 22 58 09 75

Kasper er projektleder på digitale projekter. Han beskæftiger sig med forretningsudvikling, kommunikationsrådgivning og formidling. Kasper har stor erfaring med digitale projekter, koncept- og webudvikling og med at formidle. Som projektleder er han meget optaget af brugervenlighed, og han har et godt kendskab til bæredygtighed og teknologi.
En stor del af Kaspers fritid går med familien: Hans kone og deres 3 drenge. De holder af storbyen og dens mange muligheder og rum, men tilbringer ofte ferier i et sommerhus på Fyn. Kasper får aktiveret musklerne og konkurrencementaliteten ved at spille fodbold på klubplan.
Om Kasper
Kirstine Udenby
Rådgiver, digital udvikling og analyser, cand.ling.merc.

Tlf. +45 31 75 17 17

På kontoret beskæftiger hun sig med projektledelse og formidling på dansk og engelsk. Hun ved en masse om målgruppeanalyser, godt sprog og læsbarhed i trykte og digitale medier – og om, hvordan man forvandler kompliceret fagstof til noget, alle kan forstå.
Når computeren er slukket, kan du sandsynligvis finde Kirstine på et løbebånd i det lokale fitnesscenter på Amager, ude med venner eller på hovedet i sin efterhånden omfattende samling af kogebøger.
Om Kirstine
Michael Reuss
Seniorrådgiver, digital konceptudvikling

Tlf. +45 31 24 24 62

Michael er specialist i kampagner og koncepter, der får danskerne til at spare energi, og han har de seneste 10 år stået i spidsen for en lang række offentlige ordninger og tilbud til borgere og virksomheder. Michael er særligt optaget af digitale løsninger, der fører til energibesparende adfærd, og han er med hele vejen fra den første spæde idé til drift og videreudvikling.
På hjemmefronten har familien glæde af Michaels færdigheder i køkkenet og passion for det gode måltid.
Om Michael
Monica Kruuse Bach
Studentermedhjælper, BA i arkitektur, multimediedesigner

Tlf. +45 60 29 78 02

Monica sidder i vores kommunikationsteam, hvor hun arbejder med CMS og grafik. Hun er bachelor i arkitektur og læser lige nu til multimediedesigner.
Når Monica har smidt skolebøgerne og ikke er på kontoret, bruger hun sin tid med sin mand og datter. Herudover elsker hun at læse og rejse.
Om Monica
Sarah Reuss Allingham
Chefrådgiver, mag.art.

Tlf. +45 27 20 34 94

Sarah er lige nu på barsel.
Sarah rådgiver om webudvikling. Hun beskæftiger sig med hele udviklingsprocessen fra strategi, koncept og formidling til at styre processen og drifte den endelige applikation. Hun har stor erfaring med at lede digitale projekter og brænder for konceptudvikling, sociale medier og retoriske problemstillinger.
Sarah lever og ånder for kormusik og er medstifter, bestyrelsesmedlem og manager for vokalensemblet NYE TONER. Hun er bidt af en gal marathonløber og er god for at besvare et løbespørgsmål eller 2.
Om Sarah
Sophie Sarauw
Juniorprojektleder, digital kommunikation og analyser, BA i int. virksomhedskomm.

Tlf. +45 20 96 66 37

Sophie er lige nu på barsel.
Sophie sidder i vores kommunikationsteam, hvor hun arbejder med projektledelse og rådgivning inden for bl.a. digitale projekter, udbredelsesindsatser og rådgivningstjenester. Hun er også hovedansvarlig for Viegand Maagøes eksterne kommunikation, herunder sociale medier og viegandmaagoe.dk.
Sophie bor på Østerbro i København med sin kæreste. Her nyder hun en gåtur på Østerbros butiksgader, en kaffe på en af de mange cafeer eller en tur i det lokale fitnesscenter.
Om Sophie
Sune Kliborg Lynge
Seniorspecialist, grafisk design og spiludvikling

Tlf. +45 21 46 58 05

Sune er grafisk designer med speciale i identitetsdesign. Hans kompetencer dækker bredt inden for visuel kommunikation, hvor han arbejder med alt fra identitetsdesign og tryksager til webdesign.
Sune bruger sin fritid på at dyrke jiu-jitsu med sin søn og tager på kajak- og vandreture. Og så holder han i det hele taget meget af at være udendørs.
Om Sune
Annemette Terp-Nielsen
Juniorrådgiver, Cand. Soc. i Politisk kommunikation og ledelse

Tlf. +45 31 75 17 38

Annemette sidder i vores kommunikationsteam, hvor hun bl.a. arbejder med digitale projekter, PR og rådgivningstjenester.
Hun administrerer både intern og ekstern kommunikation på forskellige sociale medier, samt producerer indhold til f.eks. SparEnergi.dk.
I sin fritid dyrker Annemette yoga to gange om ugen og løber en del – dog aldrig mere end 5 kilometer. Hun elsker at læse gode bøger og tager altid nogle med på den årlige skiferie.
Om Annemette
Karina Lindholm Kvamm
Juniorrådgiver, Digital kommunikation og visuelle virkemidler, Cand.it i digital design og kommunikation

Tlf. +45 31 75 17 09

Karina sidder i vores kommunikationsteam og arbejder blandt andet med digitale projekter, webredaktion, intern og ekstern kommunikation samt grafisk design og visuelle virkemidler. Ud over at være en god visuel og skriftlig formidler ved Karina også en del om brugerundersøgelser, analyser af brugerbehov og udvikling af gode brugerrejser. Som en lille sidegesjæft underviser Karina i det kampsportsinspirerede cardio-koncept Thai Bo i Fitness World. Karina siger selv, at det fylder hende med energi, og at det er en god undskyldning for at høre høj partymusik midt på ugen. Når hun ikke arbejder, tilbringer Karina meget tid med venner og familie.
Om Karina

Strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Carsten Glenting
Partner, chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Administration

Lene Winther
Chef for Økonomi og administration, HD-R

Tlf: +45 31 75 17 24

Gitte Due
Receptionist

Tlf. +45 31 75 17 37

Gitte holder styr på alle de praktiske opgaver i Viegand Maagøe og sørger for, at alle småting fungerer, så hverdagen glider i olie.
Gitte bor i Blovstrød med sin mand, 2 børn og 2 hunde. Når Gitte har fri, dyrker hun crossfit, går ture med sine hunde eller slår sig ned med en bog eller et par strikkepinde
Om Gitte
Lene Hammer
Bogholder

Tlf. +45 31 75 17 12

Lene er intern medarbejder og har ansvar for bogholderiet.
Lene er glad for at være ude i naturen og gå tur med hunden, være på golfbanen eller rejse – også til storbyer.
Om Lene
Lene Ohlsson
Bogholderiassistent

Tlf. +45 31 75 17 25

Lene sidder i vores administrationsteam, hvor hun står for kreditorbogføring og –styring. Herudover administrerer hun firmaets kWh-energibesparelsesprojekter.
Lene bor på Frederiksberg, hvor hun nyder kvalitetstid med sine børn og børnebørn. Når Lene har fri, kan du enten finde hende opslugt af en krimibog, ude at danse med veninderne eller på en løbetur langs Frederiksbergs grønne stier.
Om Lene