Om projektet

Viegand Maagøe har siden 2008 hjulpet Arla Foods amba med at kortlægge fabrikker og opnå tilskud til energibesparende løsninger. Indsatsen fokuserer bl.a. på at energioptimere processerne og etablere nye forsyningsanlæg.

Kunde: Arla Foods Amba

Opgaven
Viegand Maagøe har gennemgået 15 af Arlas fabrikker i Danmark og Sverige for at finde mulige energibesparelser i procesanlæg og opstille detaljerede energibalancer i forskellige driftssituationer.

Sådan løste vi opgaven
Energigennemgangene omfatter at:

  • kortlægge forbrug af damp, el og vand
  • gennemgå processer og forsyningsanlæg for at opstille energibalancer
  • opstille kompositkurver og pinch-analyser
  • opsætte måleprogrammer for at kende aktuel drift
  • interviewe operatører og procesansvarlige om indsatsområder
  • udfordre procesparametre og brugerkrav for driften
  • afholde workshops om energiledelse efter principperne i ISO 50001
  • dokumentere besparelsesprojekter for at få tilskud

Energigennemgangene danner grundlag for:

  • Effektivisering af fabrikkernes procesanlæg. Fokus har først og fremmest været at genvinde varme internt i processerne f.eks. spraytørreanlæg og regenerativer til pasteurisering.
  • Grundlag for at etablere større varmepumpeanlæg i energiforsyningen på 5 af fabrikkerne. Varmepumpeanlæg baseret på hybridvarmepumper kombinerer proceskøling og procesopvarmning i et fælles kredsløb med varme- og kuldelagre.

Og resultatet blev
Vores assistance giver et godt datagrundlag for at planlægge de meget omfattende investeringsprojekter, der i de kommende år bliver realiseret på de danske fabrikker som led i Arla Foods strukturplan.

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14

Se vores ydelser til industri