Sæt gang i besparelserne med et erhvervsnetværk

Vi opstarter og driver erfa-netværk for virksomheder – ofte sat i gang af kommunerne. Fokus er energi og klima, og formålet er at fremme energi- og CO2-besparelser i virksomhederne.

Viegand Maagøe kender virksomhedernes hverdag og ved, at deres opmærksomhed er på kerneforretningen og bundlinjen. Vi ved, hvad der skal til for at engagere dem i et netværk, som sætter fokus på energi og klima med det formål at opnå besparelser og mere energirigtig drift. Mange kommuner bruger erhvervsnetværk for at realisere energibesparelser i virksomhederne.

Vi tager udgangspunkt i business cases, og virksomhederne kommer på besøg hos hinanden og hører om hinandens erfaringer med energi- og klimaarbejde. Relevante eksterne specialister sikrer høj faglighed i oplæg og undervisning.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Give virksomhederne konkret viden og værktøjer til indsatsen – f.eks. gennemgange af ventilation, køling, varmeanlæg, belysning, overskudsvarme og maskiner.
  • Sørge for oplæg om bl.a. energirigtig adfærd, tilskud til energibesparelser, energirigtige indkøb og energiledelse
  • Arrangere temamøder, virksomhedsbesøg m.v.
  • Holde virksomhederne til ilden via f.eks. nyhedsmails og cases

Få mere at vide
Marianne Hartz Thomas, mht@viegandmaagoe.dk eller 24 83 26 63