Spar CO2 med en omkostningseffektiv klimastrategi

Viegand Maagøe arbejder med energiplaner og klimastrategier for virksomheder med produktionssteder i Danmark, EU, USA og Kina. Vi kender de lokale forhold og tilpasser strategierne og indsatserne hertil.

Når vi hjælper virksomheder med at udforme en samlet strategi for dens energi- og klimaindsats, baserer vi altid strategien på virksomhedens tekniske og økonomiske forbedringspotentialer og individuelle nationale forhold.

Der er store forskelle i lovgivning, markedsforhold og tilskudsmuligheder mellem de forskellige lande. Det er afgørende at kende forholdene og målrette strategien herefter for at nå en omkostningseffektiv klimastrategi.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Kortlægge energiforhold og carbon footprint på virksomheds- og koncernniveau efter principperne i Green House Gas Protocol
  • Identificere indsatsområder og opstille og gennemføre handlingsplaner
  • Udføre BAT- og teknologiudvikling på nøgleområder (BAT: Best Available Technology)
  • Udføre produktmærkning og lovgivningsforhold på området
  • Gennemføre biomasse- og andre VE-projekter
  • Afdække produkters carbon footprint i hele produktets livscyklus
  • Tilbyde træning og kapacitetsopbygning på koncernniveau

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14