Om projektet

Langvarige samarbejder og flere opgaver hos samme industrikunde giver store energibesparelser. Det er kendetegnende for meget af Viegand Maagøes arbejde. CP Kelco er en af de virksomheder, som løbende har brugt os til at udføre energibesparende tiltag på fabrikken.

Kunde: CP Kelco

Opgaven
CP Kelco er verdens største producent af pektinprodukter. Fabrikken har siden 2006 moderniseret procesanlæg og forsyningssystemer. Målet er at halvere energibehovet pr. produceret enhed, samtidig med at energiforsyningen på fabrikken skal gøres helt eller delvist CO2-neutral.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøes samarbejde med CP Kelco (tidligere Copenhagen Pectin) foregår i et fast team og i tæt samarbejde med processpecialister og fabrikkens energiansvarlige. Vi har leveret fast assistance i arbejdet ved at:

  • Kortlægge inddamper- og destillationskolonner
  • Opstille energibalancer for flere ombygningsscenarier for procesanlæggene
  • Udføre driftsøkonomisk analyse af kedelbestykning og turbiner
  • Udarbejde teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for brug af træflis i kedelanlæg
  • Dokumentere og sælge energibesparelser ved at etablere 2 nye inddampere (MVR)
  • Kortlægge potentialer for eksport af overskudsvarme til fjernvarme via varmepumpeanlæg

Og resultatet blev
Der er som led i samarbejdet opnået klarhed over fabrikkens komplicerede energistrømme, hvilket har dannet grundlag for at vælge de rigtige løsninger ved ombygninger. Desuden er der opnået store millionbeløb i tilskud til de nødvendige investeringer.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til industri