Om projektet

Viegand Maagøe har foretaget en opgørelse over energiforbruget i dansk erhvervsliv. Kortlægningen viste, at potentialet for energibesparelser her er højere i dag end midt i 1990’erne. Vores arbejde har dannet grundlag for den fremtidige energieffektiviseringsindsats.

Kunde: Energistyrelsen, Naturgasselskaberne og Dansk Energi

Opgaven
Energistyrelsen, Naturgasselskaberne og Dansk Energi ønskede en samlet opgørelse over energiforbruget i dansk erhvervsliv – herunder en opgørelse over de forventede energisparepotentialer fordelt på sektorer og teknologier med hhv. 2, 4 og 10 års tilbagebetalingstid.

Vi udførte opgaven i samarbejde med firmaet Dansk Energi Analyse.

Sådan løste vi opgaven
Opgaven har omfattet:

  • Kortlægning af energiforbrugets fordeling på hovedanvendelser i 71 erhvervssektorer
  • Opgørelse af aktuelle energipriser og afgifter på energiformer
  • Indsamling af energiforbrugsdata fra Danmarks Statistik (NR130) og Energistyrelsens energistatistik
  • Udarbejdelse af teknologinotater for 11 hovedteknologier og 3 tværgående teknologier
  • Opgørelse af besparelsespotentialer pr. teknologi med hhv. 2, 4 og 10 års tilbagebetalingstid
  • Opgørelse af besparelsespotentialer fordelt på store og små virksomheder

Og resultatet blev
Kortlægningen viste, at potentialet for energibesparelser i erhvervslivet er højere i dag end midt i 1990’erne – på trods af en mangeårig energispareindsats. Det skyldes dels de stigende energipriser, dels at teknologiudviklingen har ”billiggjort” en lang række energispareløsninger. Vores arbejde har givet input til den fremtidige energieffektiviseringsindsats.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08