I går færdiggjorde vores to specialestuderende, Andreas Riis Christiansen og Nicklas Høgh Iversen, deres speciale om AAK’s produktionsfaciliteter i Karlshamn, Sverige. AAK er en førende producent af vegetabilske olier. Projektet kortlagde mulige forbedringsforslag til virksomhedens nuværende genvindingssystemer. Viegand Maagøe var medvejledere på projektet, som i går blev bedømt til et flot 12-tal, da Andreas og Nicklas var oppe og forsvare det. Vi glæder os til at fortsætte med projektet og samarbejdet i efteråret 2017.