Vi hjælper med at indfri bæredygtige ambitioner

Vi hjælper med at indfri bæredygtige ambitioner

Om projektet Arla Foods har store ambitioner om bæredygtighed frem mod år 2020. Derfor bad de Viegand Maagøe om at deltage i udviklingen af et energiledelsessystem, der lever op til internationale standarder på området og tilfredsstiller virksomhedens egne behov....

We help to deliver sustainable ambitions

Arla Foods has great ambitions for sustainability up to 2020. Therefore they asked Viegand Maagøe to participate in the development of an energy management system that meets international standards and satisfy the company’s own needs. Client: Arla Foods The task As...