Varmegenvindingsanlæg på fabrikker i Irland

Varmegenvindingsanlæg på fabrikker i Irland

Om projektet Viegand Maagøe har siden 2009 hjulpet Green Isle Foods med at realisere energisparepotentialer på deres fabrikker i Irland. Især udnyttelse af overskudsvarme har givet store besparelser – på fabrikken i Portumna knap 400.000 kr., mens optimeret drift har...

Heat recovery systems in manufacturing plants in Ireland

Viegand Maagøe has been helping Green Isle Foods since 2009 to maximize the energy efficiency of the company’s manufacturing plants in Ireland. Big savings have been achieved by using waste heat – nearly €54,000 at its Portumna plant. Optimized operation has also...