Market research that maps the road to energy savings

Market research that maps the road to energy savings

It is often a complicated task for energy companies to deliver the demanded energy savings in an effective manner. That is why Vestforbrænding asked Viegand Maagøe to do a screening of the market for energy savings. This screening was to mark out a long-term plan for...
Markedsanalyse viser vej til energibesparelser hos Vestforbrænding

Markedsanalyse viser vej til energibesparelser hos Vestforbrænding

Vestforbrænding Det er ofte en kompliceret opgave for energiselskaberne at levere de krævede energibesparelser på effektiv vis. Vestforbrænding bad derfor Viegand Maagøe foretage en screening af markedet for energibesparelser. Den skal udstikke en langsigtet plan for...
Vestforbrænding skaber energibesparelser via erhvervsnetværk

Vestforbrænding skaber energibesparelser via erhvervsnetværk

Om projektet Vestforbrænding har i sommeren 2012 taget førertrøjen på, når det gælder om at hente energibesparelser i de lokale virksomheder. De etablerede et gratis, lokalt erhvervsnetværk i Herlev Kommune, og det motiverer og engagerer Vestforbrændings...

Vestforbrænding creates energy savings through business networks

In the summer of 2012, Vestforbrænding has taken the lead when it comes to retrieving energy savings in local businesses. They established a free, local business networks in Herlev Municipality, and it motivates and engages Vestforbrænding business customers for...