Om projektet

Viegand Maagøe har siden 2009 hjulpet Green Isle Foods med at realisere energisparepotentialer på deres fabrikker i Irland. Især udnyttelse af overskudsvarme har givet store besparelser – på fabrikken i Portumna knap 400.000 kr., mens optimeret drift har øget fabrikkens frysekapacitet med næsten 20 %.

Kunde: Green Isle Foods (Northern Foods)

Opgaven
En stor del af varmebehovet i fødevareindustrien skyldes opvarmning af vand og bygninger. Dette sker ved ret lave temperaturer, og det gør potentialet for at udnytte overskudsvarme stort.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøe har bistået i alle faser af projektet i Portumna og siden videreført konceptet til de andre af Green Isle Foods fabrikker i Irland. Arbejdet har bl.a. bestået af at:

  • kortlægge varmebehov, temperaturkrav og anvendelsesområder
  • afholde flere workshops om løsningskoncepter for ledende medarbejdere hos Green Isle Foods
  • kortlægge tilgængelige spildvarmemængder i kommende og nye forsyningsanlæg
  • analysere fabrikkens kapacitet og driftsform for spiralfrysere
  • udvikle samlet spildvarmekoncept inkl. døgnlagring af varmt vand
  • indhente priser på udstyr og løsninger
  • yde ad hoc-assistance ved etablering og indkøring af anlægget

Og resultatet blev
Ud over de store besparelser ved udnyttelse af overskudsvarme i Portumna har erfaringerne dannet grundlag for at optimere produktionsprocesser og forsyningsanlæg på i alt 4 af Green Isle Foods fabrikker. Varmegenvindingsprojektet i Portumna fik en 1.-plads ved Sustainable Energy Authority of Irelands Energy Show 2010 som bedste demonstrationsprojekt.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08