Om projektet

Arla Foods har store ambitioner om bæredygtighed frem mod år 2020. Derfor bad de Viegand Maagøe om at deltage i udviklingen af et energiledelsessystem, der lever op til internationale standarder på området og tilfredsstiller virksomhedens egne behov.

Kunde: Arla Foods

Opgaven
Som en del af Arla Foods’ arbejde med bæredygtighed og grønne ambitioner frem mod 2020 bad de os hjælpe med at udvikle et energiledelsessystem. Systemet skulle certificeres efter den internationale standard på området, ISO 50001, og desuden tilpasses Arla Foods’ egne behov og forhold på produktionsstederne.

Sådan løste vi opgaven
Vi udarbejdede ledelsessystemet i tæt dialog med ledelsen og driftspersonalet hos Arla Foods. Arbejdet bestod af at:

  • Gennemgå Arla Foods’ eksisterende energiledelsessystem og tilhørende materiale
  • Holde oplæg for at inkludere det nuværende system i ISO 50001-systemet
  • Indhente og indarbejde input fra driftssteder og ledelsen
  • Definere ansvarsfordeling mellem driftssteder og Arla Foods’ centrale EHS-afdeling
  • Afholde workshops om energiledelse efter principperne i ISO 50001-systemet
  • Udarbejde selve systemet og assistere med at implementere det

Og resultatet blev
Arla Foods fik et energiledelsessystem, der kan certificeres efter ISO 50001-standarden og hjælper virksomheden på vej med at indfri deres grønne ambitioner. Systemet er samtidig skræddersyet Arla Foods’ egne behov på produktionsstederne.

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14