Om projektet

Flere forsyningsselskaber står i disse år over for nye udfordringer i arbejdet med at indhente energibesparelser. Frederiksberg Forsyning har outsourcet arbejdet til Viegand Maagøe, og vi har leveret nogle af markedets bedst dokumenterede energibesparelser til konkurrencedygtig pris.

Kunde: Frederiksberg Forsyning

Opgaven
Viegand Maagøe arbejder med mange forskellige industrikunder og samarbejdspartnere i industrien. Gennem dette arbejde realiserer vi mange energispareprojekter, som forsyningsselskaberne kan indberette. Det var baggrunden for, at Frederiksberg Forsyning bad Viegand Maagøe om hjælp til at indhente 17.000 MWh energibesparelser, så de kunne leve op til deres energispareforpligtelse. Vi hjælper flere og flere forsyningsselskaber til at nå deres besparelsesmål.

Sådan løste vi opgaven
Vi valgte at fokusere på energibesparelser i industrien, da det især er her, man som forsyningsselskab kan hente større energibesparelser. 15 af Viegand Maagøes mange industrikunder har hjulpet Frederiksberg Forsyning til at nå deres energiforpligtelser for 2013. Vi har stået for kontakten og for arbejdet med energibesparelser fra start til slut.

Energibesparelserne til Frederiksberg Forsyning kommer fra:

  • Den tunge industri: 76 %
  • Mellemstore fødevareproducenter: 21 %
  • Kommuner: 3 %

Og resultatet blev
Viegand Maagøe har siden 2009 leveret ca. 190 GWh af markedets bedst dokumenterede energibesparelser til konkurrencedygtig pris.

Ved at samarbejde med Viegand Maagøe er Frederiksberg Fjernvarme sluppet for det ressourcekrævende salgs- og administrationsarbejde, der ligger i at finde, skabe og administrere papirarbejdet omkring energibesparelserne. Desuden har de fået kontakt til flere større industrivirksomheder, hvor de i fremtiden kan få dækket en del energibesparelser.

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14