Vi rådgiver energiforsyningsselskaber og egenproducenter

Investering i energiforsyningsanlæg er en kompleks proces. Tekniske, økonomiske og juridiske forhold skal spille sammen med klimamålsætning og valg af energikilde. Med vores brede erfaring med at arbejde med energiforsyning er vi med til at sikre jer en økonomisk attraktiv og langtidsholdbar løsning.

Viegand Maagøe leverer helhedsorienterede beslutningsgrundlag på forsyningsområdet. Vi undersøger, hvilke løsninger som er attraktive, og vurderer forskellige brændselstyper og opbygning af nye anlæg.

I vores undersøgelse gør vi rede for økonomiske forhold, herunder afgifter og tilskudsmuligheder. Desuden tager vi højde for spørgsmål om miljø og klima samt drift- og vedligehold.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Udarbejde forundersøgelser og beslutningsgrundlag
  • Fremskaffe ekstern finansiering og indhente tilskud
  • Rådgive om valg af kedeltyper og brændsler
  • Rådgive om varmepumpeprojekter
  • Konvertere til vedvarende energikilder og undersøge muligheder for tilskud
  • Pege på muligheder for at udnytte overskudsvarme, hvor vi kobler industri og fjernvarme på en attraktiv måde
  • Gennemgå og optimere afgifter og afregningsmodeller
  • Levere dokumenterede energibesparelser
Få mere at vide
Peter Kristensen, pkr@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 23