Om projektet

Vi hjalp Daka med at vurdere økonomien i at konvertere til vedvarende energikilder i deres processer. Vi gav dem overblik over, hvor meget de kan reducere energiudgifterne og CO2-udledningen. Desuden undersøgte vi mulighederne for tilskud til projektet.

Kunde: Daka

Opgaven
Daka bad Viegand Maagøe om at udarbejde et beslutningsgrundlag, der skulle bruges til at vurdere mulighederne for at investere i en omstilling til vedvarende procesenergi. Beslutningsgrundlaget skulle også kunne indgå i en ansøgning til tilskudsordningen VE til proces, som belønner virksomheder, der konverterer til vedvarende procesenergi. Vores opgave var at finde frem til den teknisk og økonomisk mest optimale løsning til at gøre dampforsyningen på Dakas 2 fabrikker afhængige af vedvarende energikilder. Løsningen skulle være så energieffektiv som muligt.

Sådan løste vi opgaven
Vi gennemførte opgaven ved at:

  • Analysere energibalancer og forbrugsmønstre i produktionen
  • Fastsætte en kedelløsning, der tilgodeser fabrikkernes krav i produktionssituationerne
  • Levere løsningsforslag til, hvordan Daka kan etablere kedelanlæg, der kører på træflis
  • Pege på, hvordan Daka kan videresælge energi fra kondensering af røggasser og overskudsvarme til det lokale fjernvarmeselskab.

Og resultatet blev
Daka fik et beslutningsgrundlag, som de kan bruge som afsæt til at investere i vedvarende procesenergi og til ansøgningen om tilskud. Vi peger på mulighederne for at omstille til overvejende biobrændsel i virksomhedens processer.

Få mere at vide
Peter Kristensen, pkr@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 23