Viegand Maagøe har i 2016 været ude på alle Arla Foods’ produktionssteder i Danmark, hvor vi har bidraget til deres arbejde med udvikling af deres miljøledelsessystem. Her har vi medvirket til at opdatere energikortlægningerne og uddanne de involverede funktioner gennem workshops og vores arbejde med kortlægningerne.