Den 28. og 29. marts 2017 satte KPMG Acor Tax og Viegand Maagøe i fællesskab fokus på udnyttelse af overskudsvarme. Det skete ved 2 workshops i henholdsvis Aarhus og i København.

Arrangementerne henvendte sig til industri- og detailvirksomheder samt fjernvarmeselskaber, som enten allerede er i gang, påtænker eller overvejer at udnytte overskudsvarme.

På workshoppen blev deltagerne klogere på følgende emner:

  • Overskudsvarme – hvad er op og ned? Hvad er fakta, og hvad er myter set i forhold til den offentlige debat, som vi p.t. er vidner til?
  • Kan det overhovedet betale sig at udnytte overskudsvarme? Ja, det er vores påstand, at det altid kan betale sig at udnytte overskudsvarme! På workshoppene kan du høre eksempler fra blandt andre Arla Foods og CP Kelco.
  • Vi gennemgår muligheder, regler og udfordringer ved overskudsvarmeprojekter – både set fra den tekniske, den afgiftsmæssige og den økonomiske vinkel:
  • Overskudsvarme – der udnyttes til proces
  • Overskudsvarme – der udnyttes til rumvarme
  • Salg af overskudsvarme
  • Fremtidsperspektiver for overskudsvarme.

Indlægsholdere

Bettina Mikkelsen, Senior Manager, Indirect Taxes

Peter Kristensen, Chefrådgiver, Viegand Maagøe

Indlæg fra workshoppen

Workshop om overskudsvarme (pdf)