Bygninger

Vi tilbyder analyse og granskning af energi, bæredygtigt nybyggeri og bæredygtig renovering af bygninger. Både for selve bygningerne og anlæg og udstyr i bygningerne. Vi har stor viden om procesledelse og projektledelse i udviklingsprojekter og kan desuden tilbyde sparring, dialog og undervisning.

Cirkulær forretningsudvikling

Cirkulær forretningsudvikling Tænker I cirkulært, øger I jeres konkurrenceevne, bæredygtighed og chance for at blive set og hørt. Viegand Maagøe A/S hjælper jer trygt og sikkert videre på rejsen gennem den grønne omstilling. At arbejde aktivt med cirkulær økonomi...

læs mere

Udbudsrådgivning

Få kvalificeret rådgivning, når energimærkning skal i udbud Har I som kommune brug for kompetent rådgivning i forbindelse med udbud af energimærkning af kommunale ejendomme, kan Viegand Maagøe hjælpe jer gennem hele processen. Vi sikrer, at energimærkerne har høj...

læs mere

Forskning og udvikling

Få overblik og indsigt i bæredygtigt byggeri Overblik, faglig viden og kompetence er nøgleordene i vores rådgivning og kommunikation om bæredygtigt byggeri. Vi tænker helhedsorienteret – både på det strategiske niveau, hvor værdisætning, procestænkning og metodik er i...

læs mere

Bygningsgennemgang og energisyn

Et energisyn giver store besparelser Viegand Maagøe har mange års erfaring med at analysere bygninger og kontorers energi- og standbyforbrug for at finde besparelsesmuligheder. Et højt forbrug kan bl.a. skyldes uhensigtsmæssig adfærd, ineffektive ventilationsanlæg,...

læs mere

Bæredygtighedscertificering

Bygningscertificeringer sikrer bæredygtigt byggeri Vi tilbyder assistance i forhold til bæredygtighedscertificering af bygninger – både DGNB, BREEAM og LEED. Vi kan altså definere, hvor bæredygtigt et byggeri skal være, hvis det skal kunne leve op til...

læs mere

Bæredygtig projektering

Procesledelse – bæredygtig projektering Viegand Maagøe yder procesledelse til bæredygtig projektering af nybyggeri og renovering. Bæredygtighed er et bredere ressourcebegreb end energiforhold, da det også dækker f.eks. bæredygtige materialer, godt indeklima,...

læs mere

Bygningssimulering og energioptimering

Bygningssimulering og energioptimering giver energieffektivt byggeri Viegand Maagøe kan arbejde med en lang række analyseværktøjer for at opgøre bygningers energiforbrug, så energi bliver tænkt med i hele projektets proces. Værktøjerne bruges ved projektering og...

læs mere

Energigranskning

Energigranskning giver bedre bygninger og lavere udgifter Viegand Maagøe tilbyder energigranskning af byggeprojekter og bygninger. Energigranskning er lig med omkostningseffektiv rådgivning og bedre bygninger – og bedre driftsøkonomi med lavere udgifter til både...

læs mere