Industri

Vi arbejder med energigennemgange, analyser, feasibilitystudier, beslutningsgrundlag og klimastrategier for virksomheder og myndigheder i Danmark og i udlandet. Vi har omfattende erfaringer med industrielle processer, forsyningsanlæg og biomasseløsninger og formidler betydelige investeringstilskud til vores kunder. Vi gennemfører også obligatoriske energisyn og implementerer energiledelse efter ISO 50001.

Cirkulær forretningsudvikling

Cirkulær forretningsudvikling Tænker I cirkulært, øger I jeres konkurrenceevne, bæredygtighed og chance for at blive set og hørt. Viegand Maagøe A/S hjælper jer trygt og sikkert videre på rejsen gennem den grønne omstilling. At arbejde aktivt med cirkulær økonomi...

læs mere

Fjernvarme og energiplanlægning

Viegand Maagøe peger på løsninger til fjernvarmeselskaber og deltager i overgangen til næste generation inden for fjernvarmesystemer. Vi arbejder desuden med strategisk energiplanlægning. På begge områder bruger vi vores indgående kendskab til teknik, økonomi og mulighederne på energiområdet.

læs mere

Energiforsyningsrådgivning

Investering i energiforsyningsanlæg er en kompleks proces. Tekniske, økonomiske og juridiske forhold skal spille sammen med klimamålsætning og valg af energikilde. Med vores brede erfaring med at arbejde med energiforsyning er vi med til at sikre jer en økonomisk attraktiv og langtidsholdbar løsning.

læs mere

Energisyn

Opfyld krav om energisyn, og spar på energiregningen EU stiller krav til, at store virksomheder gennemfører energisyn hvert 4. år, og det første energisyn skal være gennemført senest den 5. december 2015. Der er dog flere måder at overholde kravene på, bl.a. ved at...

læs mere

Energiledelse ISO 50001

Energiledelse med ISO 50001 giver overblik og fokus Energiledelse giver overblik over virksomhedens energisituation.  Med det nødvendige overblik kan I udføre en systematisk og målrettet indsats for at opnå bedre energieffektivitet i virksomheden. Desuden er der...

læs mere

Afgiftsgennemgang

Få styr på energiafgifterne Energiafgifterne og PSO-betalingen har ændret sig mærkbart i de senere år. Viegand Maagøe kan hjælpe jeres virksomhed med at overholde reglerne og udnytte mulighederne på området. På den måde får I mulighed for store besparelser og adgang...

læs mere

Bygherrerådgivning

Vi hjælper jeres investeringsprojekt sikkert i mål Som bygherre er det vigtigt, at jeres investeringsprojekt får det bedst mulige forløb, så kvaliteten i sidste ende bliver så god som muligt. Vi hjælper med at få jeres investeringsprojekt sikkert i mål. Vi yder...

læs mere

Opfyldelse af energispareforpligtelse

Få hjælp til at realisere jeres energispareforpligtelse Energiselskaber er pålagt krav om skabe energibesparelser hos de danske forbrugere. Vi rådgiver og hjælper energiselskaber igennem processen, uanset om det sker ved at opkøbe besparelserne eller realisere dem via...

læs mere

Salg af energibesparelser

Opnå tilskud via energibesparelser Virksomheder kan hente tilskud, når de sælger realiserede energibesparelser videre til energiselskaber. Vi hjælper vores kunder sikkert gennem processen og sørger for den nødvendige dokumentation og det størst mulige tilskud. Viegand...

læs mere

Energitjek

Energitjek betaler sig Det kræver tid og fokus for en mindre virksomhed at sætte sig ind i sit energiforbrug. Derfor tilbyder Viegand Maagøe et simpelt energitjek med fokus på f.eks. varmeanlæg, ventilation (HVAC), belysning eller energikrævende maskiner....

læs mere

Kortlægning, energisyn og specialistassistance

Kortlæg energien, og prioriter energispareindsatsen En grundig energikortlægning er afgørende for at få en prioriteret og omkostningseffektiv energispareindsats. Ofte kan indsatsen koncentreres om 3-5 vigtige anlæg og processer. Med den løbende udvikling i tekniske...

læs mere

Internationale energi- og klimaprojekter

Hjælp til internationale energi- og klimaprojekter Viegand Maagøe har gennem mange år hjulpet energimyndigheder og donororganisationer i mange lande med strategier, kapacitetsopbygning, programmæssige planlægningsopgaver og gennemførsel af pilotprojekter på energi- og...

læs mere

Energiplaner og klimastrategier

Spar CO2 med en omkostningseffektiv klimastrategi Viegand Maagøe arbejder med energiplaner og klimastrategier for virksomheder med produktionssteder i Danmark, EU, USA og Kina. Vi kender de lokale forhold og tilpasser strategierne og indsatserne hertil. Når vi hjælper...

læs mere